Droga podania i zalecenia dotyczące podawania medycznych konopi.

Ekstrakty olejowe Ta forma jest precyzyjnym i wygodnym sposobem terapii. Efekty doustnego lub podjęzykowego stosowania olejów THC są łatwiejsze do oceny w porównaniu do inhalacji dzięki możliwości ścisłej kontroli dawki i samodzielnego miareczkowania przez pacjenta. Waporyzacja podlega większej liczbie zmiennych, które wpływają na oszacowanie spożytej dawki przez pacjenta tj.: wielkość komory, głębokość wdechu, wstrzymanie oddechu, […]