Wytyczne w zakresie efektywnej terapii olejami THC

Czyli w praktyce: co musisz wiedzieć rozpoczynając terapię medycznymi konopiami? 1. Podstawowa zasada leczenia olejami THC to „start low and go slow”. Oznacza to, że pacjent powinien przyjmować medyczną marihuanę stopniowo zwiększając dawkę aż do znalezienia najniższej skutecznej dawki. 2. W przypadku olejków terapię rozpoczynamy od 1-2,5 mg THC (niższe dawki dedykowane są do osób […]

Korzyści wynikające ze stosowania medycznej marihuany w postaci olejku.

Dlaczego olejki są najwygodniejszą formą przyjmowania konopi? Ekstrakty olejowe THC są wygodną, precyzyjną i powtarzalną formą zażywania medycznej marihuany z uwagi na możliwość dokładnego miareczkowania zażywanych substancji. Produkt możesz zażywać w postaci kropel doustnych, podjęzykowo i nie tylko. Ponadto podawanie podjęzykowe jest metodą chętnie stosowaną przez pacjentów poddanych leczeniu przeciwnowotworowemu. Jest to sposób nie tylko […]