Aby uzyskać receptę na olejek THC skontaktuj się z LEKARZEM

Wytyczne w zakresie efektywnej terapii olejami THC

Projekt bez tytułu (5)

Czyli w praktyce: co musisz wiedzieć rozpoczynając terapię medycznymi konopiami?

1. Podstawowa zasada leczenia olejami THC to „start low and go slow”. Oznacza to, że pacjent powinien przyjmować medyczną marihuanę stopniowo zwiększając dawkę aż do znalezienia najniższej skutecznej dawki.

2. W przypadku olejków terapię rozpoczynamy od 1-2,5 mg THC (niższe dawki dedykowane są do osób starszych i wrażliwych na działanie leku).

3. Optymalna dawka leku powinna być dobierana poprzez samodzielne miareczkowanie. Pacjent powinien zwiększać dawkę o 2,5 mg THC na dobę do czasu, gdy uzyska wystarczającą poprawę objawów, osiągnie maksymalną dopuszczoną dawkę lub wystąpią u niego działania niepożądane.

4. Ustalenie schematu dawkowania jest procesem indywidualnym dla każdego pacjenta i wymaga czasu (personalizacja terapii).

5. Początkujący pacjenci powinni stosować leki o niższym stężeniu THC i wyższym CBD, tak aby uniknąć działań niepożądanych.

6. Dawka początkowa powinna zostać podana godzinę przed snem w celu zapewnienia bezpieczeństwa farmakoterapii (zmniejszone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w tym objawów psychotycznych).

7. Zaleca się wolniejsze miareczkowanie u pacjentów przyjmujących leki, które są metabolizowane przy udziale cytochromu P450 (CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4).

8. W zależności od nasilenia objawów choroby, dawkowanie medycznej marihuany powinno odbywać się do 3 razy dziennie.

9. Początek terapii powinien być monitorowany przez pacjenta w zakresie: codziennego funkcjonowania, nastroju, zdolności do pracy, jakości snu, poziomu stresu, a następnie skonsultowany przez lekarza w ciągu kilku dni od rozpoczęcia terapii.

10. W celu zwiększenia biodostępności leku, zaleca się podawanie formy doustnej z pokarmem bogatym w tłuszcze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *